GÀ THỊT LÔNG MÀU TỪ 65 NGÀY ĐẾN XUẤT CHUỒNG - 943

Giá : VND
Số lượng

THỨC ĂN HN HP DNG VIÊN CHO GÀ THỊT LÔNG MÀU TỪ 65 NGÀY ĐẾN XUẤT CHUỒNG

 MàS943

 CH TIÊU CHT LƯNG:

m đ (max): 14%

Canxi (min - max): 0,8% - 1,2%

Protein thô (min): 14,5%

Phopho tng s (min - max): 0,7% - 1%

Xơ thô (max): 5%

Lysine tng s (min): 0,85%

Năng lưng trao đi (min): 3.150 kcal/kg

Methionine + Cystine tng s (min): 0,6%

Kháng sinh (ti đa mg/kg): Colisttin: 20, 
hoc Amoxycilin: 150, hoc Diclazuril: 1, 
hoc Narasin: 72, hoc Nicarbazin: 72, 
hoc Salinomycin: 60, hoc Enramicin: 10

KHÔNG CÓ HOOCMON


 THÀNH PHN NGUYÊN LIU:

Bắp, tấm, cám, cám mì, bt cá, đu nành, khô đu nành, acid amin, premix, vitamin, khoáng,....

 


NG DN S DNG: 
- Cung c
p đy đc sch, mát cho gà.
- Th
c ăn hn hp đã đy đ dinh dưng. S dng trc tiếp, không cn trn thêm các thc liu khác.

Trứng gà tươi được sản xuất tại trang trại của Công ty ADECO (Ấp Vườn Ươm, xã Tân Định, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).  Trứng được xử lý bằng công...
Trứng gà tươi được sản xuất tại trang trại của Công ty ADECO (Ấp Vườn Ươm, xã Tân Định, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).  Trứng được xử lý bằng công...